×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ผู้ทรงคุณวุมิและผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สธท. > GeoExp30 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาพลังงาน (Petroleum & Coals)

GeoExp30 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาพลังงาน (Petroleum & Coals)

GeoExp30 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาพลังงาน (Petroleum & Coals) 

ได้แก่

1. นายระวิ คอศิริ

2. ดร.ทรงภพ พลจันทร์

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

————————————————

ข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

Follow us!