×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความยอดนิยม > โครงการ PTTEP Finding Next Explorer 2022 หรือ “FINEX”

โครงการ PTTEP Finding Next Explorer 2022 หรือ “FINEX”

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนให้ความรู้ และคำแนะนำทางวิชาการ แก่หน่วยงานทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ของท่านนายก และ สมาคมฯ

คุณนเรศ สัตยารักษ์ ประธานคณะกรรมการวิชาการ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การศึกษาธรณีวิทยาภาคสนามให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ PTTEP Finding Next Explorer 2022 หรือ “FINEX” ของบริษัท ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพธรณีศาสตร์และวิศวกรรมปิโตรเลียม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ จำนวน 2 รุ่น เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท และ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

และจะมีการเผยแพร่ทางสื่อทั่วไป ในเร็วๆ นี้

Follow us!