×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > Lampang Geopark

Lampang Geopark

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมธรณีวิทยา มาช่วยให้ความเห็นเรื่องอุทยานธรณีลำปาง Lampang Geopark กัน ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ทรัพยากรธรณีเขต1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ ลำปาง อบจ.ลำปาง และ จังหวัดลำปาง เพื่อหาทางส่งเสริมและผลักดันให้ Lampang Geopark ไปสู่ อุทยานธรณีระดับประเทศ และ ระดับโลกต่อไป
เอาให้ดังระดับโลกเลยน่ะครับ
เอาใจช่วยกันด้วยน่ะครับพี่น้อง เพื่อให้คนลำปาง ได้มี Geopark เป็นที่เชิดหน้าชูตา และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ให้คนลำปางภาคภูมิใจในบ้านเกิด
Follow us!