×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > ข่าวสารที่น่าสนใจ > เสวนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา

เสวนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา

คุณกนก อินทรวิจิตร นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา จัดโดยภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื้อหาในการบรรยายประกอบไปด้วย ความเป็นมา เหตุผล และความจำเป็นของการที่ธรณีวิทยา ได้รับการอนุมัติให้เป็น วิชาชีพที่ต้องมีการควบคุม ให้กับผู้เข้าร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565
Follow us!