×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > สื่อมัลติมีเดีย > เบื้องลึกเบื้องหลัง เรื่องการเจาะอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เบื้องลึกเบื้องหลัง เรื่องการเจาะอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เบื้องลึกเบื้องหลัง เรื่องการเจาะอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

น่ารู้มากลองชมครับ เบื้องลึกเบื้องหลัง เรื่องการเจาะอุุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

จากรายการเบื้องลึกเบื้องหลัง ออกรายการของช่อง 9 อสมท.

14 กรกฎาคม 2557 

Follow us!