×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > ข่าวสารที่น่าสนใจ > อบจ.อุบลราชธานี ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีคืบหน้าอุทยานธรณีอุบลราชธานี

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีคืบหน้าอุทยานธรณีอุบลราชธานี

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีคืบหน้าอุทยานธรณีอุบลราชธานี ***
วันที่ 22 กันยายน 2565 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประพนธ์ โชควิวัฒนวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน พร้อมกับ นายกนก อินทรวิจิตร นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยและ คณะกรรมการบริหารสมาคม กรณีคืบหน้าอุทยานธรณีอุบลฯ ณ บริเวณห้องรับรองท่าอากาศยานอุบลราชธานี ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เดินทางมาจังหวัดอุบลาชธานี ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565 เพื่อสนับสนุนแผนงานและโครงการอุทยานธรณีของ จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานอุทยานธรณีอุบลราชธานี ตกลงร่วมมือกันทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่อุทยานธรณี เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับสู่สากล UNESCO รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง วิชาการ – วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

Follow us!