×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565-2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565-2567

GSTReport-2022-2024

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 3 เมษายน 2567

เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ

โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา กรุงเทพฯ

Follow us!