×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > ข่าวสารที่น่าสนใจ > พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รับมอบเอกสารรับรองสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร เยี่ยมชมนิทรรศการผลการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก กินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด เพื่อยกระดับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รับมอบเอกสารรับรองสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร เยี่ยมชมนิทรรศการผลการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก กินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด เพื่อยกระดับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร เยี่ยมชมนิทรรศการผลการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก กินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด เพื่อยกระดับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก
รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร เยี่ยมชมนิทรรศการผลการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก กินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด เพื่อยกระดับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาระดับโลก ขอทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ก.ย.65) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งถูกค้นพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก มีความยาวถึง 69.70 เมตร เทียบเท่าความสูงของตึก 20 ชั้น เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณโคนต้น 4.80 เมตร และบริเวณกลางต้น 1.80 เมตร จากการตรวจสอบพบเป็นต้นทองบึ้ง ที่มีอายุกว่า 120,000 ปี และเอกสารรับรองสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” จากสถาบัน Guinness World Records ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และจังหวัดตาก จัดงานการบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” Guinness World Records (GWR) กินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อยกระดับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาระดับโลก

โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนมอบเอกสารรับรองสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” ต่อรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก และนายกนก อินทรวิจิตร นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการค้นพบไม้กลายเป็นหินและกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้ไม้กลายเป็นหินด้วยความสนใจ พร้อมย้ำให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางธรณีวิทยาไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้สืบไป

สำหรับการรับรองสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” จากสถาบัน Guinness World Records ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญแห่งการเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาจังหวัดตาก พร้อมทั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน มุ่งสู่การยกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับโลกต่อไป และนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าของสถิติโลกในด้านมรดกทางธรรมชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรณีอันโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ สถาบัน Guinness World Records จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของสถาบัน เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระดับสากลและให้ประชาชนชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองไม้กลายเป็นหินให้คงอยู่คู่ประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ณ จังหวัดตาก ตลอดจนเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59170

Follow us!