×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ธรณีมีคำตอบ > ภูเขาหินแกรนิตเกิดจากกระบวนการตามข้อใด

ภูเขาหินแกรนิตเกิดจากกระบวนการตามข้อใด

ถาม: ภูเขาหินแกรนิตเกิดจากกระบวนการตามข้อใด

ตอบ: การเย็นตัวของหินหนืดใต้เปลือกโลกก่อนที่จะออกมาสู่เปลือกโลก

Follow us!