×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความยอดนิยม > พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายกนก อินทรวิตร นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายปรีชา สายทอง นายทะเบียนสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Follow us!