×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > ข่าวสารที่น่าสนใจ > ‘ป้อม’ ชมผลงานแก้ปัญหาขาดน้ำ-ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก

‘ป้อม’ ชมผลงานแก้ปัญหาขาดน้ำ-ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก

“ประวิตร” ชมผลงานการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยชลประทานเพื่อท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ที่ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 65 ผลงานการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย “ชลประทานเพื่อท้องถิ่น” อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ”เชียงราย โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทุ่มเทและเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วง ในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

จากนั้น พล.อ.ประวิตร เยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งถูกค้นพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จ.ตาก มีความยาว 69.70 เมตร เทียบเท่าความสูงของตึก 20 ชั้น เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณโคนต้น 4.80 เมตร และบริเวณกลางต้น 1.80 เมตร จากการตรวจสอบพบเป็นต้นทองบึ้ง ที่มีอายุกว่า 120,000 ปี และเอกสารรับรองสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก”จากสถาบัน Guinness World Records ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และ จ.ตาก จัดงานการบันทึกสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” Guinness World Records (GWR) กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65 ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อยกระดับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาระดับโลก

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนมอบเอกสารรับรองสถิติโลก “ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก” กับรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รอง ผวจ.ตาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก และ นายกนก อินทรวิจิตร นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการค้นพบไม้กลายเป็นหินและกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้ไม้กลายเป็นหินด้วยความสนใจ พร้อมย้ำให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางธรณีวิทยาไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ให้เป็นสมบัติของประเทศชาติเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้สืบไป…. สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/1463630/

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1463630/

Follow us!