×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > สื่อมัลติมีเดีย > นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์นักข่าวท้องถิ่น ที่อุบลราชธานี เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก จ. อุบลราชธานี

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์นักข่าวท้องถิ่น ที่อุบลราชธานี เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก จ. อุบลราชธานี

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์นักข่าวท้องถิ่น ที่อุบลราชธานี เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก จ. อุบลราชธานี

Follow us!