×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ธรณีมีคำตอบ > นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในพื้นโลกโดยวิธีใด

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในพื้นโลกโดยวิธีใด

ถาม: นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในพื้นโลกโดยวิธีใด

ตอบ: คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว

Follow us!