×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > สื่อมัลติมีเดีย > ท่าน รมว. ทส. กล่าวสุนทรพจน์ ในการเปิดงานประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยา ระดับนานาชาติ IPC6 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

ท่าน รมว. ทส. กล่าวสุนทรพจน์ ในการเปิดงานประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยา ระดับนานาชาติ IPC6 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

ท่าน รมว. ทส. กล่าวสุนทรพจน์ ในการเปิดงานประชุมวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยา ระดับนานาชาติ IPC6 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
ท่าน รมว.ทส. ได้รับการกล่าวขานถึง ด้วยความประทับใจ ที่ได้เชื่อมโยงเรื่องราวของบรรพชีวินและการเปลี่ยน แปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมได้ปรบมือแสดงความชื่นชมอย่างยาวนาน

Follow us!