×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > สื่อมัลติมีเดีย > ความคืบหน้าอุทยานธรณีอุบลฯ

ความคืบหน้าอุทยานธรณีอุบลฯ

ความคืบหน้าอุทยานธรณีอุบลฯ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ ค้นพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ (Psittacosaurus sattayaraki)

Follow us!