×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > สมาชิกสมาคม สธท. > ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.)

ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.)

ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.)

หน้าที่ 1 ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.)

 

สามารถไปดูที่ Google Data Studio  โดยกดที่ตัวหนังสือที่มุมขวาด้านล่างได้เลยครับ

ที่มา:
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย www.gst.or.th
DS_09005_GST_ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.) ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.) โดยนอกจากข้อมูลสมาชิกในแต่ละปีแล้ว ยังมีข้อมูลเพศ มหาวิทยาลัยที่จบปริญญาตรี หวังว่าข้อมูลนี้จะใช้ประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการของผู้ที่สนใจต่อไป
จัดทำโดย : Kiattiphong Udomtanateera

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

– เว็ปไซต์ iOK2u www.iok2u.com

คำเตือน

– DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

———————————————

สนใจสมัครสมาชิก สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมัครตามขั้นตอนในลิงค์ด้านล่าง

 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

Follow us!