×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข้อมูลสมาคม สธท. > ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) 

โหลดเอกสารใบสมัคร กดที่นี่

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) เพื่อบริการผู้ที่สนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิก สธท. ได้พัฒนาช่องทางให้บริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ให้บริการการสมัครสมาชิก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้สนใจสมัครสมาชิก ขอรับใบสมัคร GST-F001 โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและระเบียบสมาคมฯ ได้ที่ไฟลแนบด้านล่าง 

@ เว็บไซต์  https://www.gst.or.th/?cat=2

@ ติดต่อขอรับได้ที่ นายทะเบียน เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: rainubon โทร 0972345363

2. ผู้สมัครสมาชิกอ่านระเบียบสมาคมและคุณสมบัติเพื่อทราบ ดำเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบ 

3. ผู้สมัครสมาชิกดำเนินการชำระเงิน ค่าสมาชิกตามกำหนด 2,000 บาท ตลอดชีพ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 982-4-13808-0

4. เมื่อดำเนินการเสร็จถ่ายภาพใบเสร็จส่งแนบมาที่ Mail: gstorth@gmail.com หรือที่ นายทะเบียน เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: rainubon โทร 0972345363 

5. หรือรวบรวมเอกสารส่งมาที่สมาคมฯ โดยจ่าหน้าซอง

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (ส.ธ.ท.) กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

6. เอกสารประกอบ

– ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบ

– รูปถ่าย 2 ใบ

– ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมาชิก 2,000 บาท (สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ)

– เอกสารการจบในด้านธรณี (ถ้ามี)

7. ติดต่อเพิ่มเติม

– คณะทำงานทะเบียนสมาคม Line: @gst.or.th / Mail: gstorth@gmail.com

– เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นายทะเบียน Line: rainubon /โทร 097-2345363

————————————————

ใบสมัครหน้าที่ 1

ใบสมัครหน้าที่ 2

 

ข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

Attachments:

ใบสมัครสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

ใบสมัครสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

Follow us!