×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > กิจกรรม อุทยานธรณี จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม อุทยานธรณี จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหารและพนักงานโครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเลประเทศไทย บริษัท ปตท.สผ. กว่า100ท่าน เดินทางสู่จังหวัด อุบลราชธานี เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และเพิ่มพูนความรู้ธรณีวิทยาจากพื้นที่จริง

จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นจังหวัดที่มีธรณีวิทยาสัณฐานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่โดดเด่น และยังมีชุมชน วัฒนธรรมที่น่าเรียนรู้

กิจกรรมศึกษาและท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม อุทยานธรณี จังหวัดอุบลราชธานี

Follow us!