×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > การประชุมหารือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี

การประชุมหารือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี

การประชุมหารือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมทรัพยากรธรณีและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรธรณีและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายกนก อินทรวิจิตร นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นางอัปสร สอาดสุด ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา นางสุภาภรณ์ วรกนก ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี นายปรีชา สายทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1- 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้มีประเด็นหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรณีวิทยาและอุทยานธรณี ร่วมกำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อศึกษาหา Geological Significant ในพื้นที่อุทยานธรณีที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม GEOSEA 2024 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
Follow us!