×

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย > ข่าวสารและบทความล่าสุด > ข่าวสาร > บทความวิชาการที่น่าสนใจ > กรวดมน (Gravel)

กรวดมน (Gravel)

ความกลม (sphericity) และ ความมน (roundness) ของเม็ดกรวด บอกถึงเส้นทางการเดินทางของกรวดก้อนนั้น ยิ่งกลมมาก มนมาก แสดงว่าเดินทางมาไกล แต่หากยังมีเหลี่ยมมีมุมอยู่ แสดงว่ามาไม่ไกลจากแหล่งหิน

คืนนี้ไปลอยกระทง ฝากชื่นชมกรวดมนๆ ริมตลิ่งกันด้วยนะครับ

Follow us!