Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

เทือกเขาตั่นจี่ต่อง ของพม่า 

เทือกเขาที่เห็นในภาพนี้พม่าเรียกว่า ตั่นจี่ต่อง บนยอดสูงสุดตรงกลางตามแนวข้างบนเกวียน คือเจดีย์ตั่นจี่ต่อง หนึ่งในห้า(หรือสี่)สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุกามที่จะต้องคาราวะให้ครบในครึ่งวัน และที่แนวชายฝั่งแม่น้ำใกล้ๆตีนเขา มีรอยเลื่อนย้อนกลับขนาดใหญ่ (Tant Kyi Taung Thrust) วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มีระนาบรอยเลื่อนเอียงเทไปทางตะวันตก ทำให้ชั้นหินตะกอนยุคเทอร์เชียรี ที่ถูกดันมาจากทิศตะวันตกโก่งตัวขึ้นมาเป็นโครงสร้างรูปประทุนที่ไม่มีสมมาตร เอียงไปทางตะวันตกไม่เกิน 20 องศา แต่ชันเกือบ 60 องศา ลงไปทางด้านตะวันออก มีแนววางตัวของแกนการคดโค้งขนานกับอิรวดี และบริเวณเชิงเขาเลียบแม่น้ำ ก็คือแหล่งน้ำมันดิบที่ฝังอยู่ใต้ผิวดินในระดับตื้นหลายแหล่งครับ ท่าน

ที่มา Nares Sattayarak

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์