Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

กำหนดการ

ในช่วงเช้าจะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานและประมวลผลวิธีปฏิบัติสำหรับนักธรณีวิทยา และมาตรฐานธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังมีการเสวนาระดมความคิดเห้น เกี่ยวกับ 

-มาตรฐานธรณีวิทยาในสายงานทรัพยากรธรณี

-มาตรฐานธรณีวิทยาในสายงานธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำและ บทบาทภาครัฐและองค์กรวิชาชีพในการยกระดับวิชาชีพธรณีวิทยา

โดยในช่วงเย้นจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ส.ธ.ท. ปี 2559 พร้อมทั้งเลือกตั้งนายกสมาคมฯุคนใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งวาระปี 2559-2561

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.gst.or.th

 

แจ้งการลงทะเบียนได้ที่

@ นายปรีชา สายทอง 08-1890-8194

@ ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/k0yWfmQfi5

...

(หลังลงทะเบียนออนไลน์ กรุณารอผลการแจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมทาง E-Mail เพื่อยืนยันอีกครั้ง)

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.gst.or.th

--------------------------------------

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์