Get Adobe Flash player
HOT NEWS

ดร. ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

Comments ล่าสุด

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
อุโมงค์ส่งน้ำเชียงใหม่ถล่ม ฝังทั้งเป็นนักธรณีดับ 2 ศพ ! 02 มีนาคม 2560 440
ขอเชิญสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 18 มีนาคม 2559 2073
ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคม ในวาระเข้ารับตำแหน่งอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี 02 กุมภาพันธ์ 2559 818
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “ร่วมกันมองอนาคต การพัฒนาทรัพยากรแร่ของไทย” 30 ตุลาคม 2558 1415
สมาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารีจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 21 มิถุนายน 2558 1189
สไลด์บรรยายเรื่อง แร่และหิน โดย ดร. พล เชาว์ดำรง 17 มิถุนายน 2558 1148
ติดตามเรื่องราวธรณีกับ นเรศ สัตยารักษ์ ได้แล้วที่เว็ปไซต์สมาคม GST 30 เมษายน 2558 1314
สไลด์บรรยายเรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้ตัว โดย ดร. พล เชาว์ดำรง 29 มีนาคม 2558 994
รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 20 มีนาคม 2558 6190
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 20 มีนาคม 2558 1836
“ท่องธรณีเมียนมาร์” (Geological Field Trip : A Glimpse of Central Myanmar Geology) 03 มีนาคม 2558 7669
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้่งที่ 5/2557 29 มกราคม 2558 920
“สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 18 มกราคม 2558 1557
ภาพการประชุม "ทิศทางวิชาชีพธรณีวิทยา" 13 มกราคม 2558 813
ขอเชิญประชุม "ทิศทางวิชาชีพธรณีวิทยา" 12 มกราคม 2558 631
ส.ค.ส. สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 2558 01 มกราคม 2558 510
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2557 24 ธันวาคม 2557 553
"กอล์ฟประจำปี GST 2014" 08 พฤศจิกายน 2557 940
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย เลี้ยงอำลาท่านอดีตนายกสมาคมฯ ดร. ทรงภพ พลจันทร์ 08 พฤศจิกายน 2557 1118
ดร. ทรงภพ พลจันทร์ ได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้านพลังงาน 01 ตุลาคม 2557 3745
ดร. ทรงภพ พลจันทร์ ได้เป็นรับรางวัลผู้นำดีเด่น SPE International 30 กันยายน 2557 647
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2557 19 กันยายน 2557 744
ผู้ตรวจ สมหมาย ประชุมทีมงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและทะเบียนสมาชิกสมาคม 02 กันยายน 2557 570
สมาคมเข้าร่วมงานพิธีศพของท่าน ท่านพิสิทธิ์ ธีรดิลก อดีตนายสมาคม 06 กรกฎาคม 2557 644
ร่วมอาลัยการจากไปของท่าน ท่านพิสิทธิ์ ธีรดิลก 01 กรกฎาคม 2557 895
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2557 13 พฤษภาคม 2557 539
The 7th International conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering 13 พฤศจิกายน 2556 863
ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (Expert) ด้านธรณีวิทยา 22 พฤษภาคม 2556 2323
ประวัติของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 22 พฤษภาคม 2556 857
สรุปการประชุมของกรรมการบริหารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ 16 พฤษภาคม 2556 574
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 14 พฤษภาคม 2556 829
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 14 พฤษภาคม 2556 750
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณจินตนา วงศ์สะอาด 04 พฤษภาคม 2556 768
รวมบันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯทั้งหมด 22 เมษายน 2556 572
ร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ คุณวิสรรค์ จันทร์ทอง 12 เมษายน 2556 784
ร่วมไว้อาลัยแด่การจากไปของ คุณณัฐวุฒิ อยู่สมบูรณ์ 06 เมษายน 2556 777
การประชุม Minute of annual meeting วันที่ 7 มีนาคม 2556 07 มีนาคม 2556 870
ประชุมสัมมนา เรื่องนักธรณีวิทยากับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 07 มีนาคม 2556 2063
แบ่งปัน : สื่อประกอบการบรรยายในงานการประชุมวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 07 มีนาคม 2556 758
กำหนดการเสวนานักธรณีไทยกับการเข้าสู่ AEC และการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 07 มีนาคม 2556 897
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 11 กุมภาพันธ์ 2556 783
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ 17 ธันวาคม 2555 17 ธันวาคม 2555 876
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ 30 ตุลาคม 2555 30 ตุลาคม 2555 823
กอล์ฟ ทอง สธท. 2555 ที่คาสคาต้า 28 ตุลาคม 2555 1778
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ 26 กรกฏาคม 2555 26 กรกฎาคม 2555 830
The Role of Geoscience in Thai Society by President of Geological Society of Thailand, Dr.Songpope Polachan in The Thai-Lao Technical Conference on Geology and Mineral Resources at Rama Gardens Hotel Bangkok 22 พฤษภาคม 2555 741
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 17 พฤษภาคม 2555 852
เชิญสมาชิกสมาคมฯร่วมประชุมประจำปีกับทางสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 2555 29 มีนาคม 2555 751
GEOSEA 2012 Material 07 มีนาคม 2555 723
2010 GST GOLDEN GOLF TOURNAMENT 30 ตุลาคม 2553 695

ค้นหาข้อมูลในเว็ป