Get Adobe Flash player
HOT NEWS

ดร. ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

Comments ล่าสุด

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ญาติ มิตร ของนักธรณีทั้ง 2 ท่านที่เสียชีวิตในเหตุการณ์อุโมงค์คลองส่งน้ำถล่มที่ในจังหวัดเชียงใหม่

ในนามของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ญาติ มิตร ของนักธรณีทั้ง 2 ท่านที่เสียชีวิตในเหตุการณ์อุโมงค์คลองส่งน้ำถล่มที่ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับ และขอให้ทั้ง 2 ได้ไปสู่สุคติ

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป