Get Adobe Flash player
HOT NEWS

ดร. ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

Comments ล่าสุด

* ขอเชิญชาว GST มาร่วมกิจกรรม เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกกว้างร่วมกัน

GST Trip 2017 ไต้หวัน Geo Park พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย่หลิว อาลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

@ วันที่ 9-14 พฤษภาคม 2560 

@ รวม 6 วัน 4 คืน (ลางาน 1 วัน)

@ ท่านละ 24,900 สมาชิก GST และผู้ติดตามลดเหลือ 24,500

@ ด่วน รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา//วัดพระถังซัมจั๋ง

• อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน//นั่งรถไฟโบราณ 

• ป่าสนพันปี//พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ

• วัดเหวินหวู่//วัดจงไถ่ฉานซื่อ//ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

• อุทยานเยหลิ๋ว GeoPark//หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น//ตึกไทเป 101

• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค//ตลาดซีเหมินติง

--------------------------------------------

Cr https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=740810069418753&id=172473476252418

Attachments:
Download this file (UST_PRIVATE_WONDERFUL TAIWAN_6D4N_9-14MAY17_คุณหรั่ง.pdf)UST_PRIVATE_WONDERFUL TAIWAN_6D4N_9-14MAY17_คุณหรั่ง[กำหนดการไต้หวัน]902 kB

ขอเชิญสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

กรมทรัพยากรธรณี และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านสมาชิก สธท. และนักธรณีวิทยาผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สธท. 

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค 

กิจกรรม

@ ช่วงเช้า การประชุมวิชาการด้านทรัพยากรแร่ 

@ ช่วงบ่าย เสวนาเรื่องทิศทางและอนาคตนักธรณีวิทยาไทย 

@ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 

@ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ สมาชิกสมาคมธรณี

----------------------------------

กำหนดการ สธท. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

...

----------------------------------

 
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ผู้ลงข้อมูล
ที่มา www.gst.or.thwww.gst.or.th

Attachments:
Download this file (กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560_final.pdf)กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560_final[กำหนดการประชุมใหญ่สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560]176 kB

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ญาติ มิตร ของนักธรณีทั้ง 2 ท่านที่เสียชีวิตในเหตุการณ์อุโมงค์คลองส่งน้ำถล่มที่ในจังหวัดเชียงใหม่

ในนามของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ญาติ มิตร ของนักธรณีทั้ง 2 ท่านที่เสียชีวิตในเหตุการณ์อุโมงค์คลองส่งน้ำถล่มที่ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับ และขอให้ทั้ง 2 ได้ไปสู่สุคติ

 

แถลงการณ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย เรื่อง เหตุการณ์สูญเสียชีวิตนักธรณีวิทยา ๒ ราย

จากเหตุการณ์เศร้าสะเทือนใจที่มีหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นใส่ร่างนักธรณีวิทยาของบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเม้นต์จำกัด (มหาชน) ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในอุโมงค์ของโครงการอุโมงค์ผันน้ำ เขื่อนแม่งัด-แม่กวง บ้านป่าเลา ต. แม่หอพระ อ.แม่แตง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ จนเป็นเหตุให้นักธรณีวิทยาทั้งสองราย คือ นายปรัชญาวัต วสุอนันต์ และนายปฐมพร ศิริวัฒน์ เสียชีวิต

สมาคมธรณีวิทยาซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาชีพธรณีวิทยาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังครอบครัว ญาติ มิตรของนักธรณีวิทยาทั้งสองท่าน นับเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ในวงการนักธรณีวิทยาและในวิชาชีพทางธรณีวิทยา การปฏิบัติหน้าที่ของนักธรณีวิทยาทั้งสองท่านในภารกิจการขุดเจาะอุโมงค์นับว่าเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องให้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบให้ปรากฏ ว่าการปฎิบัติงานเป็นไปตามหลักวิชาการทางสากลหรือไม่ โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัย (safety measure) ที่ระบุในข้อกำหนดทางเทคนิคของงาน (Specification) ทั้งนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานในวิชาชีพที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงสูงมิให้เกิดความสูญเสียเช่นเหตุการณ์ดังกล่าวอีก

สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

 

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

ขอเชิญร่วม กิจกรรม กอล์ฟสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ขอเชิญร่วม กิจกรรม กอล์ฟสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2559รายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการสังคมของสมาคม วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ สนามกอล์ฟธัญญะ กอล์ฟคลับ คลอง 5 ปทุมธานี 

ที่มา www.gst.go.th

Attachments:
Download this file (GST2016Golf_brochure-ENG01.jpg)GST2016Golf_brochure-ENG01[GST2016Golf_brochure-ENG01]81 kB
Download this file (GST2016Golf_brochure-ENG02.jpg)GST2016Golf_brochure-ENG02[GST2016Golf_brochure-ENG02]90 kB
Download this file (GST2016Golf_brochure-ENG03.jpg)GST2016Golf_brochure-ENG03[GST2016Golf_brochure-ENG04]574 kB
Download this file (GST2016Golf_brochure-ENG04.jpg)GST2016Golf_brochure-ENG04[GST2016Golf_brochure-ENG04]496 kB
Download this file (GST2016Golf_brochure-ENG05.jpg)GST2016Golf_brochure-ENG05[GST2016Golf_brochure-ENG05]491 kB
Download this file (GST2016Golf_brochure-ENG06.jpg)GST2016Golf_brochure-ENG06[GST2016Golf_brochure-ENG06]466 kB

ค้นหาข้อมูลในเว็ป