Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ประวัติกรมทรัพยากรธรณี

 

สนใจดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.402688306564266.1073741870.172473476252418&type=3

 

แนะนำหนังสือ มรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าแหล่งธรณีวิทยาของไทย

จัดทำโดย กรมทรัพยากรธรณี เพื่อเผยแพร่ความรู้ในงานด้านธรณีวิทยาของไทย

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี

-----------------------------------------------

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์