Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

 แนะนำหนังสือ มรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าแหล่งธรณีวิทยาของไทย

มรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าแหล่งธรณีวิทยาของไทย

จัดทำโดย กรมทรัพยากรธรณี เพื่อเผยแพร่ความรู้ในงานด้านธรณีวิทยาของไทย

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี

-----------------------------------------------

หมายเหตุ
ที่มา ภาพสวยงามจากเอกสารกรมทรัพยากรธรณี ชุด "มรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าแหล่งธรณีวิทยาของไทย"

ขออนุญาตินำมาประชาสัมพันธ์ หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรธรณี

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์