ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0006.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) 

โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1W0yE9-ukJ4iBewkq3_1Fs9fhG0yxYQJe?usp=sharing


ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) เพื่อบริการผู้ที่สนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิก สธท. ได้พัฒนาช่องทางให้บริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ให้บริการการสมัครสมาชิก โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้สนใจสมัครสมาชิก ขอรับใบสมัคร GST-F001 โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและระเบียบสมาคมฯ ได้ที่
@ เว็บไซต์ http://www.gst.or.th/index.php/16-article-news/gst-hotnews/27-2018-10-15-11-29-29
@ ติดต่อขอรับได้ที่ Line: @gst.or.th
2. ผู้สมัครสมาชิกอ่านระเบียบสมาคมและคุณสมบัติเพื่อทราบ ดำเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบ 
3. ผู้สมัครสมาชิกดำเนินการชำระเงิน ค่าสมาชิกตามกำหนด 2,000 บาท ตลอดชีพ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี 
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
สาขา กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 982-4-13808-0
4. เมื่อดำเนินการเสร็จถ่ายภาพใบเสร็จส่งแนบมาที่ Line: @gst.go.th หรือ Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5. หรือรวบรวมเอกสารส่งมาที่สมาคมฯ โดยจ่าหน้าซอง
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (ส.ธ.ท.) 
12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์
รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
6. เอกสารประกอบ
- ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบ
- รูปถ่าย 2 ใบ
- ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมาชิก 2,000 บาท (สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ)
- เอกสารการจบในด้านธรณี (ถ้ามี)
7. ติดต่อเพิ่มเติม
- คณะทำงานทะเบียนสมาคม Line: @gst.or.th / Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นายทะเบียน Line: rainubon / 097-2345363

------------------------------------------------

ใบสมัครหน้าที่ 1

ใบสมัครหน้าที่ 2

 

ข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ผู้สนับสนุน (Sponser)

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
Kiattiphong Udomtanateera (4)
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ สธท.

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>