ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0006.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 พย. 2561 ครม.สันจร ได้มีมติแต่งตั้งและเลื่อนข้าราชการใหม่ โดยในครั้งนี้มี ดร.สมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายกสมาคมฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.) และเราชาวนักธรณี ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ดร.สมหมาย เตชวาล เนื่องในโอกาสในครั้งนี้ด้วยครับ

ที่มา www.gst.or.th

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Kiattiphong Udomtanateera
Kiattiphong Udomtanateera (4)
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
อัลปั้มภาพ สธท.
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>